Κορυδαλλός,16/01/2019

Αριθ.πρωτ. 205

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας - Πειραιά ενδιαφέρεται για την προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού προς κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών για το έτος 2019, προϋπολογισμού ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ (7.499,95€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με:

  1. Τις τεχνικές προδιαγραφές, που ορίζονται στην με αριθμό 9/2019 μελέτη της Υπηρεσίας, που θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίας Βαρβάρας
  2. Την με αριθμό 86/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 7Ν52ΟΡΙΕ-9Ρ8),
  3. Τη με αριθμό ΑΔΑΜ: 19REQ004336322 καταχώριση εγκεκριμένου αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ.

Αναλυτικά βλ. την υπ' αριθμ. 9/2019 μελέτη.

Κατόπιν των ανωτέρω σας προσκαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 23/01/2019, είτε στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">pesydap@gmail.com, είτε ιδιοχείρως, είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο πρωτόκολλο του Συνδέσμου: Λεωφόρος Σχιστού Περάματος (περιοχή ΒΙ.ΠΑ.), 18702 Κερατσίνι.


Οι υποψήφιοι προμηθευτές οφείλουν να είναι ποινικά, ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι, για να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, κατά τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Για το λόγο αυτό, κατά την υποβολή της προσφοράς τους υποχρεούνται να επισυνάπτουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου. Η μη προσκόμιση των ανωτέρω θα ισοδυναμεί με αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία.

 

Ο Γενικός Γραμματέας

Γιώργος Κατσαντώνης


Επισυν. Πρόσκληση και η υπ' αριθ. 9/2019 μελέτη

Κορυδαλλός, 16.01.2019

Αρ. Πρωτ. 206

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας - Πειραιά ενδιαφέρεται για την προμήθεια κτηνιατρικού υλικού (κονκάρδες, περιλαίμια κ.α.) προς κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών για το έτος 2019, προϋπολογισμού ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ (9.982,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με:

  1. Τις τεχνικές προδιαγραφές, που ορίζονται στην με αριθμό 11/2019 μελέτη της Υπηρεσίας, που θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίας Βαρβάρας
  2. Την με αριθμό 84/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ6ΡΨΟΡΙΕ-3Η5),
  3. Τη με αριθμό ΑΔΑΜ: 19REQ004342164 καταχώριση εγκεκριμένου αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ.

Αναλυτικά βλ. την υπ' αριθμ. 11/2019 μελέτη

Κατόπιν των ανωτέρω σας προσκαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 23/01/2019, είτε στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">pesydap@gmail.com, είτε ιδιοχείρως, είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο πρωτόκολλο του Συνδέσμου: Λεωφόρος Σχιστού Περάματος (περιοχή ΒΙ.ΠΑ.), 18702 Κερατσίνι.

Οι υποψήφιοι προμηθευτές οφείλουν να είναι ποινικά, ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι, για να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, κατά τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Για το λόγο αυτό, κατά την υποβολή της προσφοράς τους υποχρεούνται να επισυνάπτουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου. Η μη προσκόμιση των ανωτέρω θα ισοδυναμεί με αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία.

Ο Γενικός Γραμματέας

Γιώργος Κατσαντώνης

Επισυν. Πρόσκληση και η υπ' αριθ. 11/2019 μελέτη

Περιβαλλοντική διάσταση έλαβε το κλείσιμο του 2018 μέσα από την πρωτοβουλία του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) να παρουσιάσει, σε συνεργασία με την μη κερδοσκοπική εταιρία Re-battery, την θεατρική παράσταση  "Το Θαύμα της Ενέργειας" σε χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις των Δήμων Κορυδαλλού και Αγίας Βαρβάρας.

Η παράσταση είχε έντονα τα στοιχεία του χορού, της θεατρικής έκφρασης και της αφήγησης και το κοινό, σε διαδραστική σχέση με τους καλλιτέχνες της σκηνής, συμμετείχε ενεργά ως συμπρωταγωνιστής.

Το έργο έπιασε το νήμα από την ιστορία μιας μπαταρίας που έχοντας φτάσει στο τέλος της “ζωής” της, έβαλε σκοπό να καταστρέψει τον δημιουργό της. Στην εξέλιξη της οι θεατές ήρθαν αντιμέτωποι με μια φιγούρα, η οποία γίνεται ό,τι πιο επικίνδυνο μπορεί να φανταστεί κανείς. Και κορυφώθηκε εξηγώντας πως κάτι επικίνδυνο και κακό μπορεί με την σωστή συμπεριφορά των πολιτών και μέσα από τις διαδικασίες της ανακύκλωσης να μετατραπεί σε καλό και χρήσιμο, μεταδίδοντας με εκπαιδευτικό και παραστατικό τρόπο το μήνυμα της ανακύκλωσης των μπαταριών μόλυβδου οξέος. Στο πλαίσιο αυτό πολλά παιδιά και γονείς σε εορταστικό κλίμα ενημερώθηκαν, διασκέδασαν και επέλεξαν την Ανακύκλωση.    

Με την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων ο Πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρ. Γουρδομιχάλης τόνισε ότι: «Είναι σημαντικό να υπάρχει διάχυση της πληροφορίας τόσο σχετικά με τις συνέπειες των αποβλήτων όσο και των ωφελειών της ανακύκλωσης τους. Μέσα από τις συνεργασίες που θεσπίζουμε επιχειρούμε να αναδείξουμε αυτήν τη διάσταση, χωρίς καμία επιβάρυνση των Δήμων – μελών μας. Μετά την μεγάλη επιτυχία στους Δήμους Αγίας Βαρβάρας και Κορυδαλλού, σειρά πλέον παίρνουν και οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι Δήμοι – μέλη».

 

Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) και οι Δήμοι μέλη του έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το φυσικό περιβάλλον και ιδιαίτερα για το Όρος Αιγάλεω, του οποίου η αναβάθμιση αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η πρόταση για χρηματοδότηση του έργου: "Προστατεύοντας το Όρος Αιγάλεω", που υπέβαλε ο ΠΕΣΥΔΑΠ στο Πράσινο Ταμείο του ΥΠΕΚΑ και η οποία εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή.

Η υλοποίηση του έργου εντάσσεται στη στρατηγική του ΠΕΣΥΔΑΠ, για την προστασία   του Όρους Αιγάλεω. Μια στρατηγική που αγκαλιάζει πρωτοβουλίες, δράσεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων και ειδικά των ΟΤΑ, με στόχο την ανακοπή της πορείας της ευρύτερης περιοχής προς τη μη αναστρέψιμη περιβαλλοντική υποβάθμιση.

Αμέσως μετά την έγκριση της πρότασης ο πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρ. Γουρδομιχάλης τόνισε ότι: «Αγωνιζόμαστε με όλα τα μέσα να αντιστρέψουμε την κακή περιβαλλοντική κατάσταση που επικρατεί στο Όρος Αιγάλεω. Το έργο αυτό, χωρίς να επιβαρύνει τους Δήμους – μέλη που ακουμπούν στο βουνό, τους προσφέρει σημαντικά εργαλεία πολιτικής για την αποτελεσματικότερη προστασία του. Συγχαρητήρια σε διοίκηση και εργαζόμενους για την καινοτόμο τους προσέγγιση».

 

Λίγα λόγια για το έργο

Έργο: Προστατεύοντας το Όρος Αιγάλεω

Σύμπραξη: Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης και ΠΕΣΥΔΑΠ

Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο του ΥΠΕΚΑ στο πλαίσιο του μέτρου: «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες» του άξονα: «Καινοτόμες δράσεις» του χρηματοδοτικού προγράμματος: «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες περιβαλλοντικές δράσεις» 

Σκοπός του έργου:  Η συμβολή στην προστασία και την αειφόρο διαχείριση του Όρους Αιγάλεω. 

Μεθοδολογία: Καταγραφή (α) των οχλουσών δραστηριοτήτων, (β) των παράνομων χωματερών και (γ) της βιοποικιλότητας του Όρους Αιγάλεω. 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα: (α) Συγκέντρωση και επικοινωνία περιβαλλοντικής πληροφορίας μέσω ενός ψηφιακού αποθετηρίου για το Όρος Αιγάλεω που θα δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό. (β) Ευαισθητοποίηση των πολιτών για το μοναδικής αξίας από οικολογικής άποψης Όρος Αιγάλεω. 

Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2018 11:46

Ο ΠΕΣΥΔΑΠ στηρίζει τους εθελοντές

Την έμπρακτη στήριξή του στο έργο των εθελοντών διαδήλωσε ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) μέσα από την συμμετοχή στελεχών του σε θεματική εκδήλωση για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που έλαβε χώρα στο Αρχελάου Θέατρο του Δήμου Αχαρνών.

Την εκδήλωση, που συντόνισε η Μάρω Δαμασκού, άνοιξε ο Προέδρος των εθελοντών Αχαρνών Νίκος Σιδηρόπουλος, ο οποίος, αφού ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες, εξήρε το έργο του ΠΕΣΥΔΑΠ. Τόνισε την σημαντική συμβολή των εθελοντών στην αποτελεσματική διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και ζήτησε την περαιτέρω συνδρομή του ΠΕΣΥΔΑΠ για την καθοδήγησή τους.

Μπροστά σ’ ένα κοινό που προσδοκούσε σε πληροφόρηση σχετικά με τον τρόπο που μπορεί να συνδράμει την Αυτοδιοίκηση στο κρίσιμο ζήτημα της φροντίδας των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, ο ειδικός σύμβουλος του Προέδρου του ΠΕΣΥΔΑΠ υπ. Διδάκτωρ Δημήτρης Μπανούσης πραγματοποίησε προσαρμοσμένη στην εκδήλωση εισήγηση. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε το έργο του ΠΕΣΥΔΑΠ με αριθμούς, επικοινωνώντας την αύξηση στις υπηρεσίες φροντίδας και περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, που έχει συντελεστεί κατά την τελευταία 7ετία και τον εποικοδομητικό ρόλο των εθελοντών στο πλαίσιο αυτό. Για τον Δήμο Αχαρνών προκύπτει αύξηση της τάξης του 68,88% για τις περισυλλογές, 45,03% στις στειρώσεις, 60,52% στους εμβολιασμούς και 43,33% στις υιοθεσίες.

Με την ολοκλήρωση της εισήγησης τον λόγο πήρε ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών και μέλος της διοίκησης του ΠΕΣΥΔΑΠ Μιχάλης Βρεττός. Με παρέμβασή του πιστοποίησε τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που παρέχονται από τον ΠΕΣΥΔΑΠ στο πλαίσιο της φροντίδας και περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι αντίστοιχα υψηλό είναι το επίπεδο και στις υπόλοιπες περιβαλλοντικές υπηρεσίες που παρέχει ο Σύνδεσμος, καλώντας την διοίκηση του Δήμου Αχαρνών να τις αξιοποιήσει πλήρως.

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με μια έκπληξη. Η κτηνίατρος του Διαδημοτικού Κέντρου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΔΙΚΕΠΑΖ) Σοφία Εκίζογλου εμφανίστηκε συνοδευόμενη από τον Ρομέο. Πρόκειται για ένα αδέσποτο σκυλάκι, το οποίο εισήλθε στο κέντρο σε άθλια κατάσταση και σήμερα, μετά από την φροντίδα που έτυχε από ιατρούς, νοσηλευτές και φροντιστές του ΔΙΚΕΠΑΖ, καμάρωνε γεμάτο υγεία. Με την παρουσίασή της εμφάνισε την πορεία εξέλιξης της υγείας του Ρομέο.

Ακολούθησε παρουσίαση από την ιδιώτη κτηνίατρο Μαρία Σιδηροπούλου, η οποία εστίασε από την μεριά της στις ζωοανθρωπονόσους.

Η εκδήλωση έκλεισε με βράβευση του Προέδρου του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρηγόρη Γουρδομιχάλη με αφορμή το κοινωνικό έργο που επιτελείται από το Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων, με το βραβείο να απονέμεται από τον αντιδήμαρχο Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Στο πλαίσιο αυτό, ο Γρηγόρης Γουρδομιχάλης, αφού ευχαρίστησε τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία και την ευγενική τους χειρονομία, στάθηκε με δήλωσή του στη μη θεσμική κατοχύρωση της εθελοντικής προσφοράς. Συγκεκριμένα, τόνισε: «Είναι αδιανόητο να μην επιτρέπεται σε Δήμους και Συνδέσμους να παρέχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους εθελοντές που συμμετέχουν στην υλοποίηση προγραμμάτων φροντίδας και περίθαλψης αδέσποτων ζώων. Δυστυχώς το κοινωνικό έργο που επιτελείται και ο κίνδυνος που διατρέχουν οι εθελοντές δεν αναγνωρίζεται από τους αρμοδίους. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε το εθελοντικό κίνημα, παρά τις δυσκολίες»

Η παράσταση «Το Θαύμα της Ενέργειας» που διοργανώνεται από τον Δήμο Κορυδαλλού, τον Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο Δήμων Αθήνας Πειραιά και την Re-Battery έχει έντονα τα στοιχεία του χορού, της θεατρικής έκφρασης και της αφήγησης και το κοινό, σε διαδραστική σχέση με τους καλλιτέχνες της σκηνής. Το έργο πιάνει το νήμα από την ιστορία μιας μπαταρίας που έχοντας φτάσει στο τέλος της “ζωής” της, βάζει σκοπό να καταστρέψει τον δημιουργό της. Στην εξέλιξη της οι θεατές έρχονται αντιμέτωποι με μια φιγούρα, η οποία γίνεται ό,τι πιο επικίνδυνο μπορεί να φανταστεί κανείς. Και κορυφώνεται εξηγώντας πως κάτι επικίνδυνο και κακό μπορεί με την σωστή συμπεριφορά των πολιτών και μέσα από τις διαδικασίες της ανακύκλωσης να μετατραπεί σε καλό και χρήσιμο, μεταδίδοντας με εκπαιδευτικό και παραστατικό τρόπο το μήνυμα της ανακύκλωσης των μπαταριών μολύβδου οξέος.