ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.3584/2007, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 116 του Ν. 4547/2018 και ισχύει.

Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας – Πειραιά ύστερα από την υπ’ αριθ. 49/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.3584/2007, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 116 του Ν. 4547/2018 και ισχύει, συνολικού αριθμού έως τριάντα πέντε (35) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του και ως εξής:

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων για την υποστήριξη του προγράμματος πυροπροστασίας κτμγωγικ ι α.....οσέλιδο

Έως (4) μήνες

Έως Τριάντα Πέντε (35)

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 68 ετών

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν προσληφθεί με σύμβαση συναφθείσα σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007, εντός του ίδιου δωδεκαμήνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εκτάκτων και εποχικών αναγκών, διάρκειας 2, 3 ή 4 μηνών.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά (Λεωφόρος Σχιστού Περάματος (περιοχή ΒΙ.ΠΑ.)Ταχυδρ.Δ/νση: Τ.Θ. 91299, 18702 Κερατσίνι, τηλ: 2104015451) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 17/5/2021 έως και 28/05/2021.

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

      

            

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΟΥΡΔΟΜΙΧΑΛΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
Προβληματικό συνεχίζει να είναι το ν/σ για τα ζώα συντροφιάς!
 
Το  υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα ήταν το αντικείμενο μίας ακόμα τηλεδιάσκεψης στην οποία συμμετείχε ο ΠΕΣΥΔΑΠ, με τον Πρόεδρο και στελέχη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).
Ο ΠΕΣΥΔΑΠ εκπροσωπήθηκε στη τηλεδιάσκεψη από τον πρόεδρο του Γρ. Γουρδομιχάλη και τον αντιπρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπης Δημήτρη Τσατσαμπά, ενώ από πλευράς ΚΕΔΕ εκτός από τον πρόεδρο της Δ. Παπαστεργίου, παρεμβάσεις έκαναν ο Γενικός Διευθυντής της Γιάννης Καραγιάννης και ο νομικός της σύμβουλος Π. Ζυγούρης.
Κοινή διαπίστωση υπήρξε ότι, ενώ το σχέδιο νόμου βρίσκεται στην τελική ευθεία του και έχει, ήδη, τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, πολλές από τις διατάξεις του συνεχίζουν να είναι ιδιαίτερα προβληματικές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους Δήμους που θα κληθούν να τις εφαρμόσουν… 
Υπενθυμίζεται ότι ο ΠΕΣΥΔΑΠ ήταν ο πρώτος φορέας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είχε επισημάνει από νωρίς τον δυσλειτουργικό και συχνά «εχθρικό» χαρακτήρα διατάξεων του νομοσχεδίου, καταθέτοντας έγκαιρα και προτάσεις για την απάλειψη ή την τροποποίηση τους.
Οι ίδιοι πάνω – κάτω προβληματισμοί εκφράστηκαν από όλους τους συμμετέχοντες και στην τηλεδιάσκεψη, καθώς στο μεσοδιάστημα πολύ λίγα πράγματα έχουν γίνει από την πλευρά του υπουργείου Εσωτερικών, ώστε να αρθούν οι σοβαρές επιφυλάξεις και να γίνει το σχέδιο νόμου περισσότερο ωφέλιμο, πρακτικό και παραγωγικό.
Κοινή διαπίστωση είναι ότι χρειάζεται άμεση επαναδιατύπωση άρθρων και διατάξεων του νομοσχεδίου, γιατί στην σημερινή τους μορφή υπονομεύουν την δυνατότητα των Δήμων να ανταποκριθούν στις ευθύνες τους έναντι των αδέσποτων ζώων.
Μεγάλο μέρος της συζήτησης περιστράφηκε γύρω από τον όγκο των γραφειοκρατικών υποχρεώσεων και την αύξηση του λειτουργικού κόστους που θα επιφέρει για τους ΟΤΑ το νομοσχέδιο, χωρίς ταυτόχρονα να αναφέρεται σε συγκεκριμένη δέσμευση σχετικά με το ύψος της κρατικής επιχορήγησης.
Επίσης, μία σειρά διατάξεων έχουν διατυπωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να διαμορφώνουν ένα καθεστώς ιδιότυπης «ομηρείας» για τους Δήμους, τόσο από τον εκάστοτε υπουργό, όσο και από ζωοφιλικές οργανώσεις ή και ιδιώτες που εμπλέκονται στην διαχείριση των αδέσποτων ζώων.

ΠΕΣΥΔΑΠ: Να ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης η υπογειοποίηση όλων των εναέριων γραμμών υψηλής τάσης που διέρχονται πάνω από κατοικημένες περιοχές.

 

Υπερασπιζόμενος την ποιότητα ζωής των εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών στις αστικές περιοχές της Δυτικής Αθήνας και του Πειραιά, ο ΠΕΣΥΔΑΠ θα εντείνει προς κάθε κατεύθυνση τις προσπάθειες του για την υπογειοποίηση των εναέριων γραμμών υψηλής τάσης της ΔΕΗ, αλλά και την αναδάσωση του Όρους Αιγάλεω.

Αυτό αποφάσισε ομόφωνα στη συνεδρίαση της η Εκτελεστική Επιτροπή του, αποδεχόμενη την εισήγηση του προέδρου του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρηγόρη Γουρδομιχάλη, με την υποβολή σχετικού αιτήματος  προς τον πρωθυπουργό και τα συναρμόδια υπουργεία.

Δυστυχώς πάνω από τις αστικές περιοχές της ευρύτερης και συστηματικά υποβαθμισμένης Δυτικής Περιοχής, διέρχονται και συγκλίνουν σήμερα πολλές εναέριες γραμμές υψηλής τάσης και υπάρχουν πλήθος από πυλώνες  της ΔΕΗ.

Στόχος του ΠΕΣΥΔΑΠ είναι να ολοκληρωθεί, μέσα από ένα σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα, η υπογειοποίηση των εναέριων δικτύων υψηλής τάσης που επί δεκαετίες διέρχονται πάνω από αστικές περιοχές των Δήμων Κορυδαλλού, Κερατσινίου - Δραπετσώνας,  Νίκαιας– Αγ. Ιωάννη  Ρέντη,   Αιγάλεω, Αγίας Βαρβάρας κ.α.

Η αποξήλωση των εναέριων γραμμών, και των πυλώνων τους, και η επιτακτική ανάγκη υπογειοποίησης τους έχει να κάνει  με την υγεία και την ποιότητα της ζωής χιλιάδων πολιτών, καθώς τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που εκπέμπονται και τα ισχυρά μαγνητικά πεδία που αναπτύσσονται έχουν ενοχοποιηθεί για την πρόκληση σοβαρών ασθενειών, σύμφωνα με τις διαθέσιμες επιστημονικές έρευνες.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΠΕΣΥΔΑΠ έχει από χρόνια υλοποιήσει, με τη συνεργασία επιστημονικών φορέων και ΑΕΙ, μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και μαγνητικών πεδίων που παράγονται σε κατοικημένες περιοχές από εναέριες γραμμές μεταφοράς ενέργειας, υπαίθριους μετασχηματιστές υψηλής και μέσης τάξης και κεραίες κινητής τηλεφωνίας.

Για το λόγο αυτό έχει ως βασική διεκδίκηση από την κεντρική διοίκηση την ένταξη των Δήμων – μελών του, που βρίσκονται στην ευρύτερη Δυτική Περιοχή του Λεκανοπεδίου, σε πρόγραμμα υπογειοποίησης των καλωδίων της ΔΕΗ, χωρίς αυτή τη φορά να υποστούν τις γνωστές διακρίσεις προς όφελος περισσότερο… «προνομιούχων» περιοχών του Λεκανοπεδίου.

Και το ίδιο ακριβώς θα πράξει για την αναδάσωση και ανάδειξη ενός «περιφρονημένου» βουνού, όπως το Όρος Αιγάλεω, επί του οποίου ο ΠΕΣΥΔΑΠ υλοποιεί εδώ και πολλά χρόνια δράσεις προστασίας και αναβάθμισης σε πολλά επίπεδα.   

 

Αντιπροσωπεία του Κινήματος Αλλαγής στον ΠΕΣΥΔΑΠ

Επίσκεψη εργασίας στον ΠΕΣΥΔΑΠ και συζήτηση με τον πρόεδρο του Γρηγόρη Γουρδομιχάλη και τον Γενικό Γραμματέα Γιώργο Κατσαντώνη για το κυοφορούμενο νομοσχέδιο περί ζώων συντροφιάς καθώς και για θέματα περιβάλλοντος, είχε αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ, αποτελούμενη από τον Τομεάρχη Περιβάλλοντος Γιώργο Αποστολόπουλο και τους αναπληρωτές του Κώστα Δοντά και Νίκο Χούτα.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι το νέο σχέδιο νόμου χρήζει αλλαγών και βελτιώσεων σε αρκετές από τις διατάξεις που έχουν έως τώρα διαρρεύσει, χωρίς να επιβεβαιωθούν ή να διαψευσθούν από τους αρμόδιους υπουργούς.

Επιπλέον ο πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ τους ενημέρωσε για την πορεία της ολοκλήρωσης της αποκατάστασης του επικίνδυνου ΧΑΔΑ Σχιστού αποβλήτων με αυξημένη ραδιενέργεια και τον σχεδιασμό των δράσεων πυροπροστασίας του όρους Αιγάλεω.

Η αντιπροσωπεία του ΚΙΝΑΛ δήλωσε τη στήριξή της στην ενίσχυση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη φροντίδα των αδέσποτων ζώων, ενώ ο Γ. Αποστολόπουλος τόνισε ότι για το Κίνημα Αλλαγής αποτελεί αναγκαίο προαπαιτούμενο η συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαμόρφωση του νέου νόμου, κάτι που έως τώρα δεν έχει τηρηθεί από πλευράς κυβέρνησης.

Επίσης, οι δύο πλευρές ταυτίστηκαν στην εκτίμηση ότι, στο νέο νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς πρέπει να υπάρξει δέσμευση οικονομικής επιχορήγησης των δήμων και των συνδέσμων τους που αναπτύσσουν δράσεις για τα αδέσποτα ζώα καθώς και ένα πλαίσιο ελέγχου για όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην παραγωγή φιλοζωικού έργου, ώστε να υπηρετείται η διαφάνεια και να εξασφαλίζεται η παροχή ουσιαστικών υπηρεσιών προς τα ζώα.

Η επίσκεψη της αντιπροσωπείας του ΚΙΝΑΛ, έρχεται να αθροιστεί σε έναν μεγάλο κύκλο επαφών που πολιτικοί και κοινωνικοί φορείς έχουν με τον ΠΕΣΥΔΑΠ, αναγνωρίζοντας τη δράση του στην προστασία του περιβάλλοντος, όπως και την εμπειρία και την τεχνογνωσία του Διαδημοτικού Κέντρου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων στη φροντίδα, νοσηλεία και διαχείριση των αδέσποτων ζώων.

Παρασκευή, 16 Απριλίου 2021 17:25

Πιο σύγχρονος και… «πράσινος» ο ΠΕΣΥΔΑΠ

Συνεπής στον περιβαλλοντικό προσανατολισμό του και επίμονος στον συνεχή εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του, ο ΠΕΣΥΔΑΠ θα προχωρήσει το αμέσως επόμενο διάστημα στην εγκατάσταση ενός σύγχρονου φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, που θα επιτρέψει την ενεργειακή του αυτονομία και θα μειώσει το λειτουργικό του κόστος.

Το σύστημα που θα εγκατασταθεί στις στέγες και τους ελεύθερους χώρους του ΠΕΣΥΔΑΠ, εκτός από τα άμεσα πρακτικά οφέλη του, θα αποτελέσει και ένα συμβολικό περιβαλλοντικό «αποτύπωμα», απόλυτα συμβατό με τους στόχους, τις επιδιώξεις και τις δράσεις του Συνδέσμου.

Η χρηματοδότησης του φωτοβολταϊκού συστήματος θα γίνει από το «Πράσινο Ταμείο» του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο ενέκρινε, ήδη, τον τεχνικό φάκελο και την μελέτη εγκατάστασης που του είχε υποβάλει ο ΠΕΣΥΔΑΠ.

Ύστερα από αυτήν την εξέλιξη, η διαδικασία της προμήθειας και εγκατάστασης του συστήματος, καθώς η διασύνδεση του με τη ΔΕΗ, εισήλθαν στην τελική ευθεία τους…

Αναφερόμενος σε αυτή τη νέα «επένδυση» που αναβαθμίζει τις εγκαταστάσεις και τη λειτουργία του ΠΕΣΥΔΑΠ, ο πρόεδρος του Γ. Γουρδομιχάλης σημείωσε την εξαιρετική συνεργασία που υπήρξε με το «Πράσινο Ταμείο», από την πρώτη στιγμή που υποβλήθηκε το αίτημα χρηματοδότησης.

- « Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ οφείλω να απευθύνω στον ίδιο τον Πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου, Στάθη Σταθόπουλο, ο οποίος υποστήριξε αποφασιστικά και με θέρμη τη πρόταση μας», τόνισε μεταξύ άλλων ο κ Γουρδομιχάλης.

Τηλεδιάσκεψη με τον Γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Τζανακόπουλο είχε στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας ο πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρηγόρη Γουρδομιχάλης, στα πλαίσια του κύκλου επαφών που πραγματοποιεί με πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς, αναφορικά με το νέο σχέδιο νόμου για τα αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΠΕΣΥΔΑΠ ήταν ο πρώτος φορέας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που τοποθετήθηκε αναλυτικά και κατέθεσε προτάσεις επί των διατάξεων του νομοσχεδίου, ενώ και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) υιοθέτησε τον βασικό κορμό αυτών των τοποθετήσεων.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ πλαισιωνόταν από τον Τομεάρχη Αγροτικής Πολιτικής Στ. Αραχωβίτη, τον Τομεάρχη Εσωτερικών Κ. Ζαχαριάδη και τον Αναπληρωτή Τομεάρχη Εσωτερικών Μ. Χατζηγιαννάκη. Τον Πρόεδρο του ΠΕΣΥΔΑΠ πλαισίωναν τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής Δ. Τσατσαμπάς και Μ. Ευθυμιάδης.

Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τόνισαν ότι συμπίπτουν στις εκτιμήσεις τους με αυτές που έκανε ο Πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ, για τα ανυπέρβλητα προβλήματα που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι Δήμοι της χώρας, εάν το σχέδιο νόμου δεν υποστεί αλλαγές και βελτιώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι για το ίδιο ακριβώς θέμα, ο Γρ. Γουρδομιχάλης έχει πραγματοποιήσει ανάλογες τηλεδιασκέψεις τόσο με τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Στ. Πέτσα, όσο και με τον Γραμματέα της Ν.Δ. Γ. Στεργίου. 

 
Ο αγαπημένος μας Κύριος Παναγιώτης Μίλησης έφυγε.
 
Ο  ευπατρίδης φίλος μας, ο άξιος πολιτικός μηχανικός, ο σύμβουλος μας, το στήριγμα μας στα δύσκολα, ο ανιδιοτελής εθελοντής, ο πεισματάρης μαχητής του περιβάλλοντος, ο αιώνιος έφηβος, ο πάντα χαμογελαστός και ευγενής Κύριος Παναγιώτης δεν θα ξανάρθει στο γραφείο του στον ΠΕΣΥΔΑΠ.
Όλοι στον ΠΕΣΥΔΑΠ, εργαζόμενοι και διοίκηση, συμμετέχουμε στο βαρύ πένθος της οικογένειας του.
Θα τον θυμόμαστε με πολύ πολύ αγάπη και σεβασμό. 
Γιατί ήταν μοναδικός ο Κύριος Παναγιώτης μας!
 
Ποιός ήταν.
Πριν 8 χρόνια περίπου, και ενώ ήταν ήδη σε ηλικία γύρω στα 80, εμφανίστηκε και ζήτησε να προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες του ως πολιτικός μηχανικός στον ΠΕΣΥΔΑΠ.  
Μου φάνηκε απίστευτο ότι ένας τέτοιος άνθρωπος με τόσο βαρύ βιογραφικό, ανάμεσα στα άλλα ήταν ένας από τους αρχιμηχανικούς του φράγματος του Στράτου στον Αχελώο,  αντί της ήρεμης ζωής του συνταξιούχου, προτίμησε να συμμετέχει  στον καθημερινό αγώνα μας για την προστασία του περιβάλλοντος.
Ζήτησε να αναλάβει το έργο της αποκατάστασης του επικίνδυνου ΧΑΔΑ Σχιστού με ραδιενεργά απόβλητα, που τότε βρισκόμαστε στην Γ' φάση. 
Με απόφαση μου ορίστηκε ως άμισθος τεχνικός σύμβουλος του ΠΕΣΥΔΑΠ. Από τότε συμμετείχε   σε όλες τις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Διοικητικου Συμβουλίου, εκτός από το διάστημα της ασθένειας του.
Με τις γνώσεις του, την εμπειρία του και το κύρος του αγωνίστηκε με αυταπάρνηση ενάντια στην άθλια κρατική γραφειοκρατία και τη διαπλοκή της με συμφέροντα που εμπόδιζαν την ολοκλήρωση ενός έργου κοινής ωφέλειας που θα έκλεινε μια από τις χειρότερες πληγές του λεκανοπεδίου και θα προστάτευε την υγεία εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων.
Αντιμετώπιζε με υπομονή,  στωικότητα και σταθερότητα  την αδιάφορη έως και εχθρική συμπεριφορά τους που σχεδόν όλοι μας ξέρουμε.
Απαιτούσε την καλύτερη εκτέλεση του έργου και επέβλεπε προσωπικά τη ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούσαν στο έργο.
Είναι χαρακτηριστικό του χαρακτήρα του και απίστευτο για την ηλικία του ότι σκαρφάλωνε σαν έφηβος στη καρότσα των τεράστιων τετραξονικών χωματουργικών φορτηγών για να ελέγξει ο ίδιος τη ποιότητα των χωμάτων που χρησιμοποιήθηκαν στην αποκατάσταση του ΧΑΔΑ. 
Αυτό του στοίχισε ένα κάταγμα του ισχίου στην ηλικία των 85 ετών που το ξεπέρασε με αξιοθαύμαστη αντοχή και καρτερία.
Τιμώντας τη  μνήμη του Παναγιώτη Μίληση και σε ένδειξη αναγνώρισης της πραγματικά πολύτιμης προσφοράς του, εκτός των άλλων,  θα δώσουμε το όνομα  του στο έργο της αποκατάστασης της Δ', και τελευταίας, φάσης του επικίνδυνου ΧΑΔΑ που αυτές τις ημέρες ξεκίνησε, που τόσο πάλεψε γιαυτό και που τόσο ήθελε να δει ολοκληρωμένο αλλά δε πρόλαβε..
"Απαραίτητη η επαναδιατύπωση του νομοσχεδίου που αφορά στα ζώα συντροφιάς"
 
"Για το νομοσχέδιο που αφορά στα ζώα συντροφιάς ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στ. Πέτσας πρέπει, πριν τη διαβούλευση, να συζητήσει οπωσδήποτε με την ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας) και τους δήμους που θα έχουν την ευθύνη να το εφαρμόσουν".                                     
Αυτό ήταν το συμπέρασμα της νέας επείγουσας τηλεδιάσκεψης στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της ΚΕΔΕ, των δύο μεγαλύτερων φορέων της αυτοδιοίκησης στη χώρα για τα αδέσποτα ζώα, του ΠΕΣΥΔΑΠ (Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων περιοχής Αθήνας - Πειραιά) και του ΣΥΠΠΑΖΑΘ (Συνδέσμου Προστασίας Περιβάλλοντος και Αδέσποτων Δήμων Ανατολικής Θεσσαλονίκης) καθώς και εκπρόσωποι φιλοζωικών οργανώσεων.
Όπως εκτιμήθηκε από όλους τους συμμετέχοντες, το νομοσχέδιο πρέπει να βελτιωθεί ουσιαστικά έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί για να εκπληρώσει την αποστολή του.
Η τωρινή μορφή του είναι προβληματική και είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει αδιέξοδα ... 
Στη τηλεδιάσκεψη εκτός άλλων συμμετείχαν εκ μέρους του ΠΕΣΥΔΑΠ ο πρòεδρος Γρ. Γουρδομιχάλης, ο αντιπρòεδρος Δ. Τσατσαμπάς, το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής Μ. Ευθυμιάδης, ο γενικός γραμματέας Γ. Κατσαντώνης  και η νομική σύμβουλος Ειρήνη Μαρούπα. Εκ μέρους του ΣΥΠΑΖΑΑΘ ο πρόεδρος Αντώνης Ζαβέρκος. Εκ μέρους της ΚΕΔΕ ο γενικός διευθυντής Γ. Καραγιάννης, ο νομικός σύμβουλος Π. Ζυγούρης και υπηρεσιακά στελέχη.