Πέμπτη, 05 Ιουλίου 2012 15:50

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 62.908 / 1 / 2012

Σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ