Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012 14:19

Ο ΠΕΣΥΔΑΠ συντάσσεται με την ΠΕΔΑ για το Ελληνικό

Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας - Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) ως φορέας μελέτης των Διαδημοτικών προβλημάτων των περιοχών που καλύπτουν οι Δήμοι μέλη του και με στόχο την παροχή συμβουλών σε θέματα περιβάλλοντος και την εκπόνηση μελετών, έργων και ερευνητικών προγραμμάτων σχετικών με το περιβάλλον, δεν θα μπορούσε παρά να συνταχθεί με τις θέσεις της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ) αναφορικά με την αξιοποίηση του Ελληνικού.

Την στιγμή, που για παράδειγμα στον Δήμο Πειραιά αναλογούν μόλις 2.5 τ.μ. πρασίνου ανά κάτοικο, εξυπακούεται ότι η διεκδίκηση επιπρόσθετων ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου εντός των μεγάλων αστικών κέντρων είναι το μεγαλύτερο στοίχημα των ημερών μας. Στο πλαίσιο αυτό, η διεκδίκηση της αξιοποίησης του Ελληνικού και η ανταποδοτική χωροθέτηση μεμονωμένων χώρων πρασίνου ή πράσινου δικτύου στις γύρω περιοχές και την Αθήνα, προς όφελος των Δήμων και της ποιότητας ζωής των πολιτών, είναι μονόδρομος.

Αυτή είναι και η άποψη που διατύπωσε ο Πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρηγόρης Γουρδομιχάλης στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της ΠΕΔΑ, όπου συμμετέχει και ως μέλος. Ζήτησε την αναθεώρηση του ετεροβαρούς σχεδίου του ΥΠΕΚΑ, που προτάσσει την οικονομική διάσταση έναντι της περιβαλλοντικής και ζήτησε από όλους τους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης να υπερασπίσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Μια θέση πλήρως εναρμονισμένη με το ψήφισμα της ΠΕΔΑ.

Ακολουθεί το Ψήφισμα της ΠΕΔΑ:

Το Ψήφισμα της ΠΕΔΑ για την αξιοποίηση του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού

Στα πλαίσια του μεσοπρόθεσμου, του εφαρμοστικού νόμου και του δεύτερου μνημονίου η κυβέρνηση έχει δρομολογήσει τους τελευταίους μήνες διαδικασίες για την «αξιοποίηση» του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού και της παραλίας του Αγ.Κοσμά με σκοπό την πλήρη εκποίηση του χώρου με αποκλειστικό σκοπό τη συμβολή στην αποπληρωμή του «εθνικού χρέους».

Μάλιστα για το σκοπό αυτό κατατέθηκε την 1 Μαρτίου 2012 στη Βουλή σχέδιο νόμου του ΥΠΕΚΑ με τίτλο «αξιοποίηση του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού», σύμφωνα με το οποίο προβλέπονται τα εξής:

? Δίνονται απεριόριστες δυνατότητες για την εκμετάλλευση του χώρου συνολικής έκτασης 6.200στρ, χωρίς ένα προγραμματικό πλαίσιο που να συνδέει το Ελληνικό με το μητροπολιτικό συγκρότημα της Αθήνας και τις ανάγκες των κατοίκων της πρωτεύουσας.
? Παρότι η αυτοδιοίκηση, επαγγελματικοί και επιστημονικοί φορείς (ΕΜΠ, Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο) έχουν συστηματικά τα τελευταία χρόνια εκφράσει την άποψη και τεκμηριώσει την ανάγκη δημιουργίας ενός δημόσιου Μητροπολιτικού Πάρκου πρασίνου στο Ελληνικό για όλους τους κατοίκους της Αθήνας, με το νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ πρακτικά καταργείται η προοπτική αυτή. Επισημαίνεται μάλιστα ότι το «μητροπολιτικό πάρκο» των 2.000στρ. που περιγράφει το νομοσχέδιο ούτε κοινόχρηστο είναι, ούτε ενιαίο και συνεχόμενο.
? Ακυρώνεται ο συνταγματικά κατοχυρωμένος κοινόχρηστος χαρακτήρας και η απρόσκοπτη πρόσβαση της παραλίας και του αιγιαλού. Παράλληλα υπάρχει δυνατότητα απεριόριστων παρεμβάσεων στην ακτή και στη θάλασσα με σοβαρές επιπτώσεις στο φυσικό τοπίο και τα θαλάσσια οικοσυστήματα.
? Προωθούνται διαδικασίες που παρακάμπτουν την υφιστάμενη πολεοδομική και περιβαλλοντική νομοθεσία, επιταχύνουν τις θεσμικές διαδικασίες και αγνοούν το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης, κάτι που ενέχει σοβαρούς κινδύνους για το φυσικό περιβάλλον, την πολεοδομική συγκρότηση της μητροπολιτικής Αθήνας, την τοπική οικονομία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.
? Διώκονται υφιστάμενες χρήσεις κοινωνικών εξυπηρετήσεων, αθλητισμού, έρευνας, πολιτισμού, διοίκησης και μεταφορών μητροπολιτικής σημασίας, χωρίς καμία τεκμηρίωση και χωρίς καμία πρόβλεψη για τη μετεγκατάστασή τους.
? Δίνεται η δυνατότητα κατεδάφισης υφιστάμενων κτιριακών υποδομών υψηλών προδιαγραφών, π.χ. ολυμπιακές εγκαταστάσεις, υποδομές της πολιτικής αεροπορίας, ερευνητικές υποδομές κτλ, σε μία λογική που αντιστρατεύεται τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης του αστικού χώρου.
Όλα τα παραπάνω είναι επικίνδυνα και μας βρίσκουν απολύτως αντίθετους. Καταστρέφουν το μέλλον των επόμενων γενιών και βάζουν τους «δημοσιονομικούς στόχους» πάνω από την υγεία των ανθρώπων, το περιβάλλον και την αξιοπρέπεια μας.

Το ΔΣ της ΠΕΔΑ δηλώνει ότι:

? είναι απαραίτητη η διασφάλιση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα της δημόσιας περιουσίας και κατά συνέπεια είμαστε αντίθετοι προς τις διαδικασίες εκποίησης και εκμετάλλευσης του Ελληνικού, όπως αυτές εμφανίζονται στο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΚΑ.
? υποστηρίζουμε τη δημιουργία ενός δημόσιου κοινόχρηστου Μητροπολιτικού Πάρκου υψηλού πρασίνου με ήπιες πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές υποδομές, σύμφωνα με τις μελέτες του ΕΜΠ και του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, που θα αποτελέσει πρότυπο ενός εναλλακτικού μοντέλου ανάπτυξης προς όφελος των κατοίκων της μητροπολιτικής Αθήνας.