Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2012 13:57

Αυτοψία στη Ψυττάλεια από Αντιπεριφέρεια Πειραιά και ΠΕΣΥΔΑΠ

Το στοίχημα της αξιοποίησης των βιοστερεών στο τραπέζι

Την δυνατότητα διαχείρισης και αξιοποίησης των υπολειμματικών βιοστερεών, που αποτελούν παράγωγα της επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων και απαιτούν ξεχωριστή διαχείριση από το κύριο υγρό ρεύμα, που παράγεται στο κέντρο βιολογικού καθαρισμού της Ψυττάλειας, ώστε να συμβάλλει στην αναδάσωση του Όρους Αιγάλεω και Ποικίλου, καθώς και την υποστήριξη του φυσικού περιβάλλοντος στη Δυτική Αθήνα.
Αυτό είναι το συμπέρασμα της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε, σήμερα 10/01/2012, στις εγκαταστάσεις του ΚΕΛ Ψυτάλλειας με αφορμή της συσσώρευσης βιοστερεών (αποξηραμένης λυματολάσπης) επί της Ψυτάλλειας.

Η ενέργεια αυτή έγινε για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, μετά τα δημοσιεύματα περί συσσώρευσης της αποξηραμένης λυματολάσπης στην Ψυτάλλεια και της ανησυχίας που απορρέει από μια τέτοια πρακτική, και μετά από πρωτοβουλία του αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά Στέφανου Χρήστου που πραγματοποίησε επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του ΚΕΛ Ψυττάλειας, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας ? Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) Γρηγόρη Γουρδομιχάλη. Στην αυτοψία και σύσκεψη που ακολούθησε συμμετείχαν και υπηρεσιακά στελέχη της Δ/νσης Περιβαλλοντικής Υγιεινής και της Δ/νσης Περιβαλλοντικών Υποδομών και Υδρονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και ο τεχνικός σύμβουλος του ΠΕΣΥΔΑΠ, ώστε να στοιχειοθετηθεί τεκμηριωμένη εικόνα της κατάστασης.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε περιήγηση στις εγκαταστάσεις και αναλύθηκε η λειτουργία του συστήματος, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην παραγόμενη πρωτοβάθμια ιλύ και την περίσσεια βιολογική ιλύ από τις δεξαμενές τελικής καθίζησης, που περιέχουν τα βιοστερεά, δηλαδή το οργανικό προϊόν της επεξεργασίας των αστικών λυμάτων. «Διαπιστώσαμε διαχείριση των βιοστερεών επί της Ψυττάλειας ως λύση ανάγκης από την ΕΥΔΑΠ. Με δεδομένο ότι ο αποθηκευτικός χώρος των βιοστερεών οδεύει σε ένα μήνα προς κορεσμό, οφείλουμε να επεξεργαστούμε βιώσιμες λύσεις για την διαχείρισή τους. Μέχρι τότε πρέπει οι εμπλεκόμενοι φορείς, ΕΥΔΑΠ και κυβερνητικές υπηρεσίες, να έχουν εξασφαλίσει την υπογραφή και υλοποίηση της σύμβασης με τον ανάδοχο για τη μεταφορά των παραγόμενων βιοστερεών εκτός Ψυττάλειας» τόνισε ο αντιπεριφερειάρχης Πειραιά. Ο Γρηγόρης Γουρδομιχάλης με τη σειρά του τόνισε ότι ήρθε η ώρα, με συνεργασία αυτοδιοίκησης και ΕΥΔΑΠ, να εξεταστεί η δυνατότητα αξιοποίησης της παραγόμενης ποσότητας βιοστερεών για εδαφοβελτιωτικούς σκοπούς και υποστήριξη της αναδάσωσης του όρους Αιγάλεω. Για το λόγο αυτό, συνέχισε ο ΠΕΣΥΔΑΠ θα παραλάβει ικανή ποσότητα του υλικού για δοκιμαστική χρήση, με στόχο την ανάπτυξη πρασίνου στις εγκαταστάσεις του ΠΕΣΥΔΑΠ.

Τέλος, συμφωνήθηκε, με πρωτοβουλία του Στέφανου Χρήστου, να πραγματοποιηθεί άμεσα νέα σύσκεψη με την συμμετοχή των αντιπεριφεριαρχών Πειραιά και Νήσων δημάρχων των άμεσα εμπλεκόμενων δήμων, του προέδρου του ΠΕΣΥΔΑΠ και της ΕΥΔΑΠ, για τη λήψη οριστικών αποφάσεων.