Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2011 12:34

Ώρα μηδέν για την πράσινη ανάπτυξη στο Όρος Αιγάλεω

Προς: Περιφερειάρχη Αττικής κ. Σγουρό
Κοιν: 1. κ.κ. Βουλευτές Β Αθηνών & Α, Β Πειραιά
2. κ.κ. Δημάρχους Δήμων - μελών
3. κ.κ. Αντιπεφερειάρχες και Περιφερειακούς Συμβούλους
4. κ.κ. Προέδρους Δημοτικών Συμβουλίων Δήμων - μελών με την παράκληση να διανεμηθεί στους Δημοτικούς ΣυμβούλουςΘέμα: Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων φωτοβολταϊκού (Φ/Β) πάρκου ισχύος 1 ΜW, για την άντληση νερού από το ΚΕΛ Ψυτάλλειας

Κύριε Περιφερειάρχη,
Μετά την απρόσμενη αρνητική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΠΣ) θεωρώ ότι δεν έχει αποσαφηνησθεί επαρκώς το κατεπείγον του θέματος. Για το λόγο αυτό θεωρώ απαραίτητο να θέσω υπόψη σας σε χρονική σειρά τα παρακάτω:

Έτος 2007.
Ο ΠΕΣΥΔΑΠ με το υπ αριθμ. 212/20-03-2007 έγγραφο του ζήτησε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΠΑ) την παραχώρηση έκτασης (αποκαταστημένος ΧΑΔΑ Σχιστού) στο Όρος Αιγάλεω για την εγκατάσταση Φ/Β πάρκου. Η δασική υπηρεσία με το υπ αριθμ. 5050/05-10-2007 έγγραφό της προς την ΡΑΕ απαντά ότι προαπαιτούμενο για την εκκίνηση της διαδικασίας έγκρισης επέμβασης, είναι η έκδοση αδείας παραγωγής.

Έτος 2008.
Ο ΠΕΣΥΔΑΠ υπέβαλε στην ΡΑΕ την Γ-03289/2-8-2008 αίτηση για αδειοδότηση λειτουργίας φωτοβολταϊκού πάρκου 1Mw σε αποκατεστημένο ΧΑΔΑ στο όρος Αιγάλεω.

Έτος 2010.
Η ΡΑΕ στέλνει στις 28-07-2010 προς τον Διαχειριστή Δικτύου - ΔΕΗ/ΔΠΑ έγγραφο για το Φ/Β πάρκο με θέμα «Διαβίβαση αιτήματος που εκκρεμεί στη ΡΑΕ και καταλαμβάνεται από τις διατάξεις του ν. 3851/2010».

Ετος 2011.
Ο ΠΕΣΥΔΑΠ ζητά με το υπ΄ αριθμ. 87/16-02-2011 έγγραφό του προς τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την παραχώρηση της έκτασης για την εγκατάσταση Φ/Β πάρκου. Ο Γ.Γ. είναι θετικός στη παραχώρηση υπό την προϋπόθεση να καταθέσουμε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ώστε να εκδοθούν οι απαραίτητοι Περιβαλλοντικοί Όροι, κάτι που έγινε άμεσα από εμάς όπως φαίνεται με τα υπ./ αριθ. 337/13-05-2011 και 43128/11 έγγραφα μας προς την Περιφέρεια Αττικής (Διεύθυνση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού).
Όμως, η ανωτέρω διεύθυνση εισηγείται αρνητικά προς το ΠΣ γιατί το έργο του Φ/Β πάρκου υποβλήθηκε ως αυτοτελές και βρίσκεται στην ζώνη Α προστασίας του όρους Αιγάλεω (Ν2742/99).

Επειδή όμως στην εν λόγω ζώνη επιτρέπονται μεταξύ άλλων- Ν2742/99, άρθρο 21 ΠΑΡ.6,α,β, «?έργα κοινής ωφέλειας, αναγκαία για την εξασφάλιση και προστασία της χλωρίδας και πανίδας?» η ίδια διεύθυνση θεωρεί ότι «το εν θέματι έργο ως συνοδό έργο για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών προκειμένου να αντληθούν τα επεξεργασμένα υγρά από το ΚΕΛ Ψυτάλλειας, για την πλήρωση του ταμιευτήρα που θα χρησιμοποιείται για την άρδευση πράσινου (δενδροφυτεύσεων) του όρους Αιγάλεω, δύναται να χαρακτηρισθεί ως έργο κοινής ωφελείας, άρα και το επιτρεπόμενο της χρήσης γης, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την υλοποίηση του έργου του ταμιευτήρα όπως περιγράφηκε παραπάνω» και γι? αυτό ζητεί να επανυποβάλουμε την ΜΠΕ ως συνοδό έργο του ταμιευτήρα για την άρδευση του πρασίνου του όρους Αιγάλεω προκειμένου να εκδοθούν περιβαλλοντικοί όροι από το ΠΣ.

Σας ενημερώνουμε ότι η ΔΕΗ ενέκρινε την σύνδεση του Φ/Β πάρκου με το δίκτυο της τονίζοντας ωστόσο ότι η ενεργοποίηση της θα πραγματοποιηθεί αν και μόνο αν εντός του Αυγούστου έχουν κατατεθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ανάμεσα στα οποία είναι και η παραχώρηση της χρήσης του χώρου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Σε αντίθετη περίπτωση το αίτημα θα διαγραφεί.

Κύριε Περιφερειάρχη,
Είμαι σίγουρος ότι κατανοείτε απόλυτα ότι χωρίς το επεξεργασμένο νερό, διαθέσιμο σε μεγάλες ποσότητες, κάθε προσπάθεια αναδάσωσης είναι καταδικασμένη. Η ερημοποίηση του όρους Αιγάλεω και η υποβάθμιση της ευρύτερης περιοχής θα συνεχίζεται. Εξάλλου η Περιφέρεια αναγνωρίζοντας τη σημασία του έργου έχει δεσμευτεί να το χρηματοδοτήσει με 10 εκατομύρια ευρώ.
Χωρίς περιστροφές σας ξεκαθαρίζω ότι χωρίς τον ταμιευτήρα του ΠΕΣΥΔΑΠ και το συνοδό έργο του Φ/Β πάρκου, δεν υφίσταται στο άμεσο μέλλον μεγάλος πελάτης της ΕΥΔΑΠ για την χρησιμοποίηση του επεξεργασμένου νερού και επομένως δεν υπάρχει λόγος για αυτήν να πραγματοποιήσει το έργο στη Ψυττάλεια και τον υποθαλάσσιο αγωγό αφού δεν θα είναι το έργο οικονομικά βιώσιμο.

Για τον λόγο αυτό παρακαλώ να επαναφέρετε άμεσα το θέμα για συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, συνυπολογίζοντας το Φ/Β πάρκο είναι ζωτικής σημασίας για την ευρύτερη περιοχή, για το οποίο 18 Δήμοι της Περιφέρειας Αττικής με αποφάσεις των Δημοτικών τους Συμβουλίων στηρίζουν και δεσμεύονται να συμβάλλουν οικονομικά στην υλοποίηση του.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου

Γουρδομιχάλης Γρηγόρης