Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 03 Ιουνίου 2011 11:48

Αντιμετώπιση περιβαλλοντικού θορύβου στον Δήμο Αχαρχνών

Στα πλαίσια της συμμετοχής του Δήμου Αχαρνών στις εκδηλώσεις της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, ο Δήμαρχος Αχαρνών Σ. Ντούρος και ο Πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρ. Γουρδομιχαλης συμφώνησαν να ενταχθεί άμεσα στο πρόγραμμα αντιμετώπισης περιβαλλοντικού θορύβου ο Δήμος Αχαρνών. Αυτό σημαίνει ότι ο κινητός σταθμός μέτρησης περιβαλλοντικών ρύπων μεταφέρεται σε σημεία ενδιαφέροντος που έχουν υποδειχθεί στον Δήμο Αχαρνών. Στη συνέχεια η επιστημονική ομάδα του Συνδέσμου θα αναλύσει τα αποτελέσματα των μετρήσεων και θα εκπονήσει ολοκληρωμένη μελέτη αντιμετώπισης του θορύβου στον αστικό ιστό του Δήμου.