Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012 11:56

Βιώσιμες προτάσεις στα πλαίσια της ημερίδας για την θέρμανση με υπέρυθρες ακτίνες

Ιδιαίτερα χρήσιμα συμπεράσματα εξήχθησαν για τον καινοτόμο ρόλο, που μπορεί να διαδραματίσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση στο κρίσιμο ζήτημα της συμβουλευτικής σε θέματα που αφορούν στους εναλλακτικούς οικονομικούς τρόπους θέρμανσης με περιβαλλοντικούς όρους, στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012 στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ με τη συνεργασία της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, της ΕΕΤΕΚ, της Μαθηματικής Εταιρείας και του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστήμιου Αθηνών με τον ΠΕΣΥΔΑΠ και με θέμα τη «Θέρμανση με υπέρυθρες ακτίνες».

Βασικά αντικείμενα της ημερίδας ήταν η γνωριμία με έναν εναλλακτικό και οικολογικό τρόπο θέρμανσης, που δίνει την δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας. Συγκεκριμένα, οι υπέρυθρες ακτίνες, σε αντίθεση με τα μικροκύματα έχουν ευεργετική επίδραση στο ανθρώπινο σώμα. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία των συστημάτων θέρμανσης υπέρυθρων ακτινών είναι η θέρμανση επίπλων και τοίχων, η εξουδετέρωση της υγρασίας και η διασφάλιση άνεσης στους χρήστες. Αυτό το σύστημα θέρμανσης, σε σύγκριση με τα συμβατικά συστήματα θέρμανσης δεν προκαλεί κυκλοφορία σκόνης στον αέρα. Η μακρά περίοδος εκμετάλλευσης, η έλλειψη συντήρησης, η χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας καθιστούν το πάνελ υπέρυθρων ακτινών μια ενδιαφέρουσα συσκευή θέρμανσης.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, ο Πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρηγόρης Γουρδομιχάλης και πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής της ημερίδας, τόνισε την αναγκαιότητα εκλαΐκευσης περιβαλλοντικών καινοτόμων προτάσεων που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών με το μικρότερο δυνατό κόστος και σημείωσε ότι μολονότι σε περιόδους οικονομικής δυσπραγίας, όπως αυτή που βιώνουμε σήμερα, το ενδιαφέρον για το περιβάλλον μειώνεται, η Τ.Α. θα πρέπει να πρωτοστατεί στην αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος. Τέλος, πρότεινε οι παρουσιάσεις της εν λόγω ημερίδας να ενταχθούν σε αντίστοιχες εκδηλώσεις που θα φιλοξενηθούν στους Δήμους ? μέλη του Συνδέσμου με τον ΠΕΣΥΔΑΠ να αναλαμβάνει να μεταλαμπαδεύσει την τεχνογνωσία του και να διαθέσει πόρους για τον σκοπό αυτό. Επίσης, η θεματολογία μπορεί να αφορά και στην διαχείριση των αδέσποτων ζώων, την ανάλυση περιβαλλοντικών αστικών προβλημάτων, την ενεργειακή αποδοτικότητα των οικοσκευών, την αντιμετώπιση συνεπειών από σεισμική δραστηριότητα κα, καθώς ο Σύνδεσμος διαθέτει εμπειρία και επάρκεια σε μεγάλο περιβαλλοντικό φάσμα, την οποία και μπορεί να καταθέσει.