Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012 14:28

Ουσιαστική συνεργασία ΠΕΣΥΔΑΠ και Αποκεντρωμένη Διοίκησης Αττικής

Αναγνώριση του έργου του Συνδέσμου

Η ουσιαστική επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας - Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την στοχευμένη αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος, το αστικό περιβάλλον και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Αυτό ήταν το απόσταγμα της συνάντησης κλιμακίου της διοίκησης του ΠΕΣΥΔΑΠ με τον γενικό γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κ. Δημήτρη Καλογερόπουλο, που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 17.09.2012 στην έδρα του τελευταίου.
Ο πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρηγόρης Γουρδομιχάλης, αφού ενημέρωσε τον γενικό για την εκπόνηση σχεδίων ανάπτυξης του Συνδέσμου και τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την πραγματοποίησή τους, σημείωσε: «Η διαρκής προσπάθεια του Συνδέσμου για υλοποίηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών με περιβαλλοντικούς όρους, πραγματοποιείται σ? ένα προβληματικό πλαίσιο όπου απαντώνται η πολυνομία, η εμπλοκή πληθώρας συναρμοδιοτήτων και οι ιδιαίτερα απαιτητικές, χρονοβόρες και γραφειοκρατικές διαδικασίες αδειοδοτήσεων και κυρίως η έλλειψη συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων φορέων. Εκτιμούμε ότι η αυτοδιοικητική εμπειρία του γενικού γραμματέα και το ουσιαστικό του ενδιαφέρον για θέματα περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής αποτελεί εγγύηση για την διατήρηση του κεντρικού αναπτυξιακού ρόλου της Αυτοδιοίκησης και της προσαρμογής της στη νέα πραγματικότητα.»

Από την μεριά του ο γενικός γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος, σε δική του τοποθέτηση, τόνισε ότι: «Η Αποκεντρωμένη Διοίκησης Αττικής αναγνωρίζει το έργο του ΠΕΣΥΔΑΠ και θα συμβάλλει ουσιαστικά - όπου αυτό είναι εφικτό - σε δράσεις υπέρ των πολιτών και του περιβάλλοντος.»

Στην σύσκεψη συμμετείχαν, επίσης, οι κ.κ. Ευθυμιάδης, Σταματάτος και Χρυσούλας, εκπροσωπώντας την διοίκηση του ΠΕΣΥΔΑΠ και ο γ.γ. του ΠΕΣΥΔΑΠ κ. Κατσαντώνης.