Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2012 14:25

Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ Κτηνιάτρων - Χειρουργών

Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων στην κατηγορία ΠΕ Κτηνιάτρων - Χειρουργών

ΣΜΕ ΠΕ 101_με πρωτ. 1289