Πέμπτη, 09 Αυγούστου 2012 14:18

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Πληροφορίες για την προκήρυξη της υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

 

Περίληψη Ανακοίνωσης ΣΜΕ