Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 22:59

Προκήρυξη και Διακήρυξη για την «Προμήθεια και τοποθέτηση γεωσυνθετικών υλικών για το έργο «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Λακκώματα Σχιστού Περάματος Δ' Φάση»»