Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2019 15:45

Επικοινωνία αποτελεσμάτων του έργου «Προστατεύοντας το Όρος Αιγάλεω». Ο λόγος στους πολίτες

Πραγματοποιήθηκε στις 25.11.2019 η τελευταία ενημερωτική συνάντηση κατοίκων στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Προστατεύοντας το Όρος Αιγάλεω» στην αίθουσα συσκέψεων του Δημαρχείου Κορυδαλλού.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκτός από κατοίκους, ο πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) Γρηγόρης Γουρδομιχάλης και ο αντιδήμαρχος του Δήμου Κορυδαλλού Μιχάλης Ευθυμιάδης.

Οι παραβρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν αναλυτικά από την επιστημονική ομάδα του έργου για τα ερευνητικά αποτελέσματα που συνδέονται με την καταγραφή των οχλουσών δραστηριοτήτων και την αυτοφυή βλάστηση στο Όρος Αιγάλεω. Εντύπωση προκάλεσε η παρουσίαση των 917 δραστηριοτήτων που χωροθετούνται στην περιοχή μελέτης αλλά και των 643 ειδών αυτοφυούς βλάστησης που εντοπίζονται στο βουνό.

Η επιστημονική ομάδα αποτελούμενη από τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου υπ. Διδ. Δημήτρη Μπανούση, την Δρ. Τζούλια Τζώρτζη και την Δανάη Ιωάννου διένειμαν ερωτηματολόγια στους παραβρισκόμενους, προκειμένου να καταγράψουν τις απόψεις τους πάνω στα αποτελέσματα και να τις ενσωματώσουν στις υπό διαμόρφωση προτάσεις τους για την προστασία του Όρους Αιγάλεω.

Από την συζήτηση που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι υπάρχει συναντίληψη για την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών και υλοποίησης μικρών παρεμβάσεων πάνω στο βουνό, που θα αναβαθμίσουν την περιοχή μελέτης, θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων της και θα την κάνουν ελκυστικό προορισμό προς τους επισκέπτες της.

Η ενημερωτική συνάντηση ολοκληρώθηκε με το κάλεσμα των διοργανωτών για συμμετοχή των κατοίκων στην Ημερίδα λήξης του έργου.

Το έργο «Προστατεύοντας το Όρος Αιγάλεω» εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες Δράσεις», στον Άξονα «Καινοτόμες Δράσεις», στο Μέτρο «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες» και στο Υπό-Μέτρο «A.2.4. Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την αξιοποίηση και αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων», συνολικού προϋπολογισμού 49.825,00 Ευρώ. Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο. Δικαιούχος του έργου «Προστατεύοντας το Όρος Αιγάλεω» είναι το ΙΕΑ - Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης.