Τρίτη, 05 Ιουλίου 2022 13:30

Διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση γεωσυνθετικών υλικών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ ΣΧΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ (Δ' ΦΑΣΗ) (συμπληρωματική)»