Τετάρτη, 29 Δεκεμβρίου 2021 11:28

Προκήρυξη και Διακήρυξη για την "Προμήθεια καυσίμων λιπαντικών έτους 2022(Β-Γ-Δ-Ε-Ζ ΔΙΜΗΝΟΥ) για τον ΠΕΣΥΔΑΠ"