Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2021 18:53

Προκήρυξη και Διακήρυξη για την "Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις στέγες και τους ελεύθερους χώρους των εγκαταστάσεων του ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π."