Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020 12:29

Προκήρυξη και Διακήρυξη προμήθειας ασθενοφόρων και οχήματος μεταφοράς νεκρών ζώων για το ΔΙΚΕΠΑΖ