Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020 11:00

Προκήρυξη και Διακήρυξη προμήθειας αποτεφρωτικού συστήματος χαμηλού δυναμικού για το ΔΙΚΕΠΑΖ