Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2020 17:00

Λήψη επιπρόσθετων μέτρων για την πρόληψη και προστασία από τον Κορωνοϊό.

ΘΕΜΑ: Λήψη επιπρόσθετων μέτρων για την πρόληψη και προστασία από τον Κορωνοϊό.

 

                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:

  1. Τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID– 19 (ΦΕΚ 55/Α’/11.03.2020)
  2. Την ανάγκη περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID– 19
  3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 451/11.03.2020 εισήγηση της κτηνιατρικής υπηρεσίας του ΔΙΚΕΠΑΖ
  4. Την υπ’ αριθμ. 542/12.03.2020 Απόφαση Προέδρου περί «Αναστολής επισκεπτηρίου στις εγκαταστάσεις του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιάς και του Διαδημοτικού Κέντρου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων

                                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την αναστολή των περισυλλογών αδέσποτων ζώων, με εξαίρεση τις περισυλλογές

που αφορούν σε έκτακτα περιστατικά όπως τραυματισμοί και δηλητηριάσεις ζώων και

εξουσιοδοτεί τον Γενικό Γραμματέα του ΠΕΣΥΔΑΠ Γιώργο Κατσαντώνη για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την πιστή τήρηση της παρούσας απόφασης.

Τα ανωτέρω μέτρα ισχύουν από την έκδοση της απόφασης και μέχρι νεοτέρας.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στον Τύπο και στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου και να κοινοποιηθεί στους Δήμους – μέλη του ΠΕΣΥΔΑΠ και στους συνεργαζόμενους Φορείς.                                    

                                                                                            

                               Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου

 

 

                                              Γουρδομιχάλης Γρηγόρης