Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2019 17:23

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης υπηρεσίας Εργαστηριακών, αιματολογικών, βιοχημικών και λοιπών κτηνιατρικών εξετάσεων για το έτος 2020