Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2019 17:19

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης προμήθειας υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για το έτος 2020