Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2019 17:16

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2020