Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2019 17:11

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης προμήθειας σκυλοτροφών για το έτος 2020