Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2019 13:48

Δήλωση του πρόεδρου του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρηγόρη Γουρδομιχάλη

Ο Δήμος Χαϊδαρίου διεκδικεί την παραχώρηση της Προβλήτας 4 στο Σκαραμαγκά. Τον στηρίζουμε ολόπλευρα!

Η Εκτελεστική Επιτροπή του ΠΕΣΥΔΑΠ, με ομόφωνη απόφασή της, ενώνει την φωνή της με τον Δήμο Χαϊδαρίου, διαμορφώνοντας ένα ευρύτερο διεκδικητικό πλαίσιο για την παραχώρηση της Προβλήτας 4 στους κατοίκους του Χαϊδαρίου και της Δυτικής Αθήνας.

Ειδικότερα η Εκτελεστική Επιτροπή του ΠΕΣΥΔΑΠ αποφασίζει ομόφωνα την ολόπλευρη υποστήριξη στο δίκαιο αίτημα του ΔΣ Χαϊδαρίου για την παραχώρηση της Προβλήτας 4 στο Σκαραμαγκά στο Δήμο Χαϊδαρίου και τους κατοίκους της Δυτικής Αθήνας και την ανάκληση κάθε ρύθμισης με την οποία είναι πιθανόν να παραχωρηθεί η έκταση της Προβλήτας 4 σε μελλοντικό αγοραστή των Ναυπηγείων.