Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020 10:53

Προκήρυξη και Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την "Ανακατασκευή των κλωβών του τομέα Α και επέκταση του κτηνιατρείου του ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ."