Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πλατεία Ελευσίνιων Μυστηρίων

Χλωρίδα

Κυπαρίσσια, κουτσουπιές, τριανταφυλλιές, χαρουπιές, πλατάνι, ευκαλύπτους, πεύκα, φωτείνια, βραχυχίτωνες.

Πρόσβαση

Οδός: Αφαίας & Ουρανού

Στάση: 1η Αφαίας

Λεωφορείο: 845, 865, 866, Α16, Β16