Πλατεία Ανοιχτό Θέατρο

Χλωρίδα

Κυπαρίσσια, θάμνοι, μουριές, βιβούρνο, κουτσουπιά, δάφνη, ακακία, πεύκο.

Πρόσβαση

Οδός: Σκρά- Ικάρων

Στάση: Πυθαγόρα

Λεωφορείο: Β15