Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πλατεία Ανοίξεως

Χλωρίδα

Κυπαρίσσια, φωτείνια, μουριές, πλατάνια, πικροδάφνη, τριανταφυλλιά, πυράκανθος, πεύκο.

Πρόσβαση

Οδός: Ανοίξεως και Λέλας Καραγιάννη

Στάση: Ελαιών

Λεωφορείο: 731, 750, 845, Α15, Β15, Β16, Γ16