Πλατεία Κακή Βίγλα

Γενικές Πληροφορίες – Ιστορικά Στοιχεία

Στην πλατεία υψώνεται μνημείο πεσόντων.

Χλωρίδα

Θάμνοι

Πρόσβαση

Οδοί: Παναγιώτη Πούτου & Λεωφόρος Κακή Βίγλα 207