Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πλατεία Μαρκίδη

Χλωρίδα 

Μανόλια, καλλιστήμονας, θάμνοι.

Πρόσβαση 

Οδός : Μακρίδη

Στάση : Θεοχαράκη

Λεωφορεία : 703, 801, 803, 820, 829, 845, 852 .