Περιβαλλοντική συμμαχία ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π. – Δήμου Σόφιας

Συνεργασία στο πλαίσιο της εκλαΐκευσης του περιβαλλοντικού δικαίου, της αναβάθμισης των παρεχόμενων περιβαλλοντικών υπηρεσιών και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.