Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2016 18:05

Πότισμα φυτών αναδάσωσης ΠΕΣΥΔΑΠ

Σας ενημερώνουμε ότι ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) θα πραγματοποιήσει την Τετάρτη 17 Αυγούστου το 5ο πότισμα των φυτών της αναδάσωσης. Για το λόγο αυτό, καλούμε τους εθελοντές που επιθυμούν να συμμετάσχουν, να βρίσκονται στις 8:00π.μ. στις εγκαταστάσεις του ΠΕΣΥΔΑΠ (Λ. Σχιστού, όπισθεν ΒΙΠΑΣ), με τον απαραίτητο εξοπλισμό (καπέλο, γυαλιά ηλίου, νερό κ.α.)

Πέραμα, 01.03.2013

Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας Πειραιά προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συμβουλευτική προς Εργοδότες (mentoring)», στα πλαίσια της πράξης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ», που υλοποιείται από την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΟΔΟΣ, στην οποία συμμετέχει ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας – Πειραιά ως εταίρος», ενδεικτικού προϋπολογισμού ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (5.000,00€),συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.

Οι υπηρεσίες αφορούν στα ακόλουθα:

Συμμετοχή στην επιλογή εργοδοτών

Συμμετοχή στον σχεδιασμό, επικοινωνία, δικτύωση και συνεργασία για την επιλογή δυνητικών εργοδοτών για την στήριξη και προώθηση στην απασχόληση ατόμων από την ομάδα στόχου του Σχεδίου, αλλά και την ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας και την ανάδειξη νέων πεδίων βιώσιμης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

10 Ομαδικές συνεδρίες σε 4 group των 3 δηλαδή 12 επιχειρήσεις από τις 24

Συμμετοχή στην υλοποίηση στοχευμένων δράσεων ευαισθητοποίησης και στήριξης των δυνητικών εργοδοτών για την αμερόληπτη αντιμετώπιση ατόμων που υφίστανται διακρίσεις κατά την πρόσληψη και την επαγγελματική τους εξέλιξη (mentoring εργοδοτών, ενίσχυση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων). Ομοίως, οι ως άνω ενέργειες στοχεύουν να ενισχύσουν την αποδοχή των ατόμων αυτών από τους άλλους εργαζόμενους. Συμμετοχή στον σχεδιασμό ενός προγράμματος παροχής εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους δυνητικούς εργοδότες που θα εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον.

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν φυσικά πρόσωπα μη ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών (που υποβάλλουν κοινή προσφορά), που ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπό τους ή με την καθ’ οποιαδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την υπηρεσία την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσέλθουν στα γραφεία του ΠΕΣΥΔΑΠ στα Λακκώματα Σχιστού Περάματος την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 και ώρα 11.00 πμ, καταθέτοντας τις προσφορές τους.

Πληροφορίες παρέχονται από τον ΠΕΣΥΔΑΠ, εργάσιμες ημέρες και ώρες Διεύθυνση Λεωφόρος Σχιστού Περάματος (περιοχή ΒΙ.ΠΑ), Τ.Θ. 91299, 18702 Κερατσίνι, Πληροφορίες: κ. Κατσαντώνης Γιώργος, Τηλέφωνο 210 4015451. Αντίγραφα της μελέτης παραλαμβάνονται από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και την ημέρα της κατάθεσης των προσφορών ήτοι ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013..

                                                                                              Ο Γ.Γ. του Συνδέσμου

                                                                                              Γιώργος Κατσαντώνης

Συνεχίζονται και ολοκληρώνονται μέσα στην εβδομάδα, με χρήση βαρέων χωματουργικών μηχανημάτων, οι δράσεις ενίσχυσης της πυρασφάλειας του Όρους Αιγαλεω, όπως αποφασίστηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή του ΠΕΣΥΔΑΠ. Με τις δράσεις αυτές αποκαθίστανται οι διαβρώσεις των ορεινών δασικών δρόμων, ώστε σε περίπτωση φωτιάς να είναι προσπελάσιμοι από τα μεγάλα οχήματα της πυροσβεστικής. Ταυτόχρονα καθαρίστηκαν από μπάζα και ογκώδη αντικείμενα σε διάφορες περιοχές (αναμεσα τους τα πάρκιν της λεωφόρου Σχιστού). Οι δράσεις αυτές του ΠΕΣΥΔΑΠ μαζί με τις άλλες που προηγήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη (αποψιλώσεις, τοποθέτηση νέων δεξαμενών, επισκευή των παλαιών, ενίσχυση του αυτόνομου συστήματος επικοινωνίας, ενημέρωση του κοινού, πυροφυλάκια, περίπολα κλπ) θωρακίζουν το Όρος Αιγάλεω, πολύτιμο και τελευταίο φυσικό απόθεμα της ευρύτερης περιοχής.

Ο Πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρ. Γουρδομιχάλης στο περιθώριο των εργασιών που εκτελούνται, τόνισε ότι:"Για όσους αναρωτηθούν γιατί διαρκουν μέχρι τώρα οι εργασίες αυτές πρέπει να ξέρουν ότι παρά λίγο δεν θα γίνονταν λόγω παράλογων εμποδίων που έθεταν στη χρηματοδότηση των Συνδέσμων οι γραφειοκράτες. Χρειάστηκε η εντονότατη αντίδρασή μας αλλά και η προσωπική και αποτελεσματική παρέμβαση του υπουργού Παναγιώτη Κουρουμπλή που τον ευχαριστώ θερμά. Εκ μέρους του ΠΕΣΥΔΑΠ θέλω επίσης να ευχαριστήσω θερμά τους εργαζόμενούς του, ιδιαίτερα τα μέλη της ομάδας Πολιτικής Προστασίας και τον επικεφαλής τους Γιώργο Πίνη, που αγωνίζονται άλλο ένα καλοκαίρι κάτω από δύσκολες συνθήκες έχοντας συνεχή παρουσία στο βουνό".

Ο ΠΕΣΥΔΑΠ αναγνωρίζοντας το αδιέξοδο που προκαλεί στην υπηρεσία της Πολεμικής Αεροπορίας η διαχείριση του σώματος των νεκρών ζώων και στα πλαίσια των οριζόντιων συνεργασιών μεταξύ των φορέων του ευρύτερου Δημοσίου που προωθεί – σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία – παρέχει τις υπηρεσίες αποτέφρωσης για στρατιωτικούς σκύλους δωρεάν. Λαμβάνοντας υπόψη το έργο που επιτελείται από την Πολεμική Αεροπορία, ο ΠΕΣΥΔΑΠ συμβάλλει στη με σεβασμό και με περιβαλλοντική ευαισθησία αντιμετώπιση των στρατιωτικών σκύλων στο τέλος της ζωής τους, στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.3584/2007.

Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας – Πειραιά ύστερα από την υπ’ αριθ. 173/2016 (ορθή επανάληψη) απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.3584/2007, συνολικού αριθμού έως σαράντα (40) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

ΥΕ Φύλακες Δασυλλίων

Έως (3) μήνες

Έως Σαράντα (40)

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

Αναφέρουμε ενδεικτικά:

  1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά (Λεωφόρος Σχιστού Περάματος (περιοχή ΒΙ.ΠΑ.)Ταχυδρ.Δ/νση: Τ.Θ. 91299, 18702 Κερατσίνι, τηλ: 2104015451) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

                  

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΟΥΡΔΟΜΙΧΑΛΗΣ

Αντιπροσωπεία του ΠΕΣΥΔΑΠ, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο Γρ. Γουρδομιχάλη, τον αντιπρόεδρο Δ. Τσατσαμπά και το μέλος του ΔΣ Στρ. Δασκαλάκη, πραγματοποίησε συνάντηση με τον Γ. Γαβρίλη, αντιπεριφερειαρχη Πειραιά. Στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας της Αυτοδιοίκησης για την ανατροπή του αρνητικού περιβαλλοντικού ισοζυγίου και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, συζητήθηκαν εκτενώς θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Στη συνέχεια η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε και ξεναγήθηκε στο εργοτάξιο του σταθμού Μετρό, μπροστά στον ηλεκτρικό – ένα έργο με αναπτυξιακό πρόσημο αλλά και πολύ δύσκολο, λόγω του ότι η θεμελίωση του φτάνει περίπου στα 40 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.3584/2007.

Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας – Πειραιά ύστερα από την υπ’ αριθ. 173/2016 (ορθή επανάληψη) απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.3584/2007, συνολικού αριθμού έως σαράντα (40) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

ΥΕ Φύλακες Δασυλλίωνκτμγωγικ ι α.....οσέλιδο

Έως (3) μήνες

Έως Σαράντα (40)

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

Αναφέρουμε ενδεικτικά:

  1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά (Λεωφόρος Σχιστού Περάματος (περιοχή ΒΙ.ΠΑ.)Ταχυδρ.Δ/νση: Τ.Θ. 91299, 18702 Κερατσίνι, τηλ: 2104015451) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ    

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΟΥΡΔΟΜΙΧΑΛΗΣ

Τετάρτη, 06 Ιουλίου 2016 14:40

Ευχαριστήρια επιστολή