Τον Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) επισκέφτηκε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάρκος Μπόλαρης. Ο Αναπληρωτής υπουργός ξεναγήθηκε στους χώρους του ΠΕΣΥΔΑΠ και τις εγκαταστάσεις του Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΔΙΚΕΠΑΖ), το οποίο εντάσσεται στον κατάλογο υπηρεσιών του ΠΕΣΥΔΑΠ και των 18 Δήμων-μελών του.

Κατά την επίσκεψή του ενημερώθηκε τόσο από τον Πρόεδρο του ΠΕΣΥΔΑΠ, κ. Γουρδομιχάλη Γρηγόρη και τον Αντιπρόεδρο, κ. Τσατσαμπά Δημήτρη, όσο και από τα παρευρίσκοντα μέλη του Δ.Σ. και της Εκτελεστικής Επιτροπής, για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.

Πιο συγκεκριμένα ο Πρόεδρος Γρ. Γουρδομιχάλης ανέφερε ότι το ΔΙΚΕΠΑΖ διαθέτει πλήρη κτηνιατρικό εξοπλισμό, χώρους διαμονής και εκτόνωσης των ζώων, εγκαταστάσεις διοίκησης, αίθουσα ενημέρωσης του κοινού, ειδικά οχήματα περισυλλογής, ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης των ζώων όλο το 24ωρο, σύστημα βιολογικής επεξεργασίας των αποβλήτων με επαναχρησιμοποίηση όλων των κατεργασμένων υδάτων και αποτεφρωτικό σύστημα χαμηλού δυναμικού.

Στη συζήτηση που ακολούθησε ο κ. Μπόλαρης ενημερώθηκε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Κέντρο, ενώ είχε την ευκαιρία να ακούσει και τις προτάσεις των αντιπροσώπων Φιλοζωικών Σωματείων από συνεργαζόμενους Δήμους. Στη συνάντηση ήταν παρόντες και δύο υπάλληλοι της Δ/νσης Κτηνιατρικής Πειραιά.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός τόνισε την σημασία που έχει το ΔΙΚΕΠΑΖ ως πρωτοποριακή δομή για την Ελλάδα, μέσω της ανάδειξης του θέματος των αδέσποτων ζώων, το οποίο είναι σημαντικό τόσο για την ευζωία των ζώων όσο και για τη Δημόσια Υγεία. Επίσης υπογράμμισε τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που παρέχει το εξειδικευμένο ιατρικό, διοικητικό και εθελοντικό προσωπικό με γνώμονα την αγάπη για τον άνθρωπο και τα ζώα. Αναφέρθηκε δε, στην ΚΥΑ που εκδόθηκε για τη χρηματοδότηση των Δήμων και των Συνδέσμων Δήμων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Τόνισε ότι κρίνεται ως άμεσης προτεραιότητας η πρόταση που ετοιμάζει το Κέντρο, για να υπάρξουν δικλείδες ασφαλείας του προσωπικού. Εν κατακλείδι δήλωσε ότι στηρίζει το αίτημα του Κέντρου για παραχώρηση δημόσιας έκτασης όμορης των εγκαταστάσεων, ώστε να γίνει δυνατή η επέκτασή του, με στόχο την εξυπηρέτηση αδέσποτων ζώων και από άλλους Δήμους της Αττικής.

Πέραμα 31.01.2014

Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας Πειραιά προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Μελέτη / ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής παρέμβασης και της τοπικής αγοράς εργασίας στο πλαίσιο του έργου «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ» της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», στην οποία συμμετέχει ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας – Πειραιά ως εταίρος, ενδεικτικού προϋπολογισμού ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (5.000,00 €), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.

Οι υπηρεσίες αφορούν στην Ανάλυση της τοπικής αγοράς εργασίας, με την ανάδειξη των προβλημάτων και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής παρέμβασης. Παρουσίαση στοιχείων και δεδομένων αναφορικά με τον κλάδο/ περιοχή παρέμβασης, την ομάδα στόχου και τη σύνδεση με τις δράσεις του Σχεδίου.

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν φυσικά πρόσωπα μη ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών (που υποβάλλουν κοινή προσφορά), που ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπό τους ή με την καθ’ οποιαδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την υπηρεσία την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσέλθουν στα γραφεία του ΠΕΣΥΔΑΠ στα Λακκώματα Σχιστού Περάματος την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 και ώρα 10.00 πμ, καταθέτοντας τις προσφορές τους.

Πληροφορίες παρέχονται από τον ΠΕΣΥΔΑΠ, εργάσιμες ημέρες και ώρες Διεύθυνση Λεωφόρος Σχιστού Περάματος (περιοχή ΒΙ.ΠΑ), Τ.Θ. 91299, 18702 Κερατσίνι, Πληροφορίες: κ. Κατσαντώνης Γιώργος, Τηλέφωνο 210 4015451. Αντίγραφα της μελέτης παραλαμβάνονται από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και την ημέρα της κατάθεσης των προσφορών ήτοι ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014.

Ο Γ.Γ. του ΠΕΣΥΔΑΠ

Γιώργος Κατσαντώνης

Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας Πειραιά προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τη συντήρηση του έργου ΧΑΔΑ Σχιστού» ενδεικτικού προϋπολογισμού 20.360,82 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 16/2016 μελέτη και ως έχει καταχωρηθεί με το υπ’ αριθ. 13REQ004983779 2016-08-24αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι υπηρεσίες αφορούν στην υλοποίηση υποστηρικτικών εργασιών, που στοχεύουν στη διαμόρφωση και προσαρμογή του ΧΑΔΑ, στην επαρκή προστασία της ευστάθειας των πρανών καθώς και της επιφάνειας του χώρου αποκατάστασης, στην ενίσχυση προστασίας της αντιπλημμυρικής τάφρου και στη θωράκιση των οδικών αρτηριών του έργου. Οι υπηρεσίες θα υλοποιηθούν με τη μίσθωση μηχανημάτων έργου για την εκτέλεση των απαραίτητων χωματουργικών εργασιών στην περιοχή Λακκώματα Σχιστού ως υποδεικνύονται στην υπ’ αριθ. 16/2016 μελέτη.

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών (που υποβάλλουν κοινή προσφορά), που ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπό τους ή με την καθ’ οποιαδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την υπηρεσία την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσέλθουν στα γραφεία του ΠΕΣΥΔΑΠ στα Λακκώματα Σχιστού Περάματος την ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 και ώρα 11.00 πμ, καταθέτοντας τις προσφορές τους. Πληροφορίες παρέχονται από τον ΠΕΣΥΔΑΠ, εργάσιμες ημέρες και ώρες Διεύθυνση Λεωφόρος Σχιστού Περάματος (περιοχή ΒΙ.ΠΑ), Τ.Θ. 91299, 18702 Κερατσίνι, Πληροφορίες: κ. Κατσαντώνης Γιώργος, Τηλέφωνο 210 4015451. Αντίγραφα της μελέτης παραλαμβάνονται από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και την ημέρα της κατάθεσης των προσφορών ήτοι ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016.

                                                                                              Ο Γ.Γ. του Συνδέσμου

                                                                                             Γιώργος Κατσαντώνης

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα Τετάρτη 17/8 στο όρος Αιγάλεω το 5ο πότισμα των φυτών της αναδάσωσης, μιας περιοχής με εξαιρετικά μεγάλες κλίσεις. Τα ποτίσματα ήταν εξαιρετικής σημασίας για την επιβίωση και την ανάπτυξη των μικρών φυτών, εξαιτίας του έντονου ξηροθερμικού κλίματος.

Χαρακτηριστικό είναι ότι η ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αθήνας είναι από τις ξηρότερες της χώρας. Το ετήσιο χιλιοστομετρικό ύψος βροχής είναι λιγότερο από 400 χιλιοστά, που οριακά επιτρέπει την επιβίωση της βλάστησης. Για το λόγο αυτό, εκτός των άλλων, κάθε φωτιά στο δάσος προκαλεί δυσαναπλήρωτες απώλειες.

Ο πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρ. Γουρδομιχάλης με την ολοκλήρωση του εγχειρήματος δήλωσε: «Συγχαρητήρια σε όλους όσους έδωσαν το παρόν σήμερα και ειδικά στα παιδιά της Ομάδας Πολιτικής Προστασίας».

Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2016 18:05

Πότισμα φυτών αναδάσωσης ΠΕΣΥΔΑΠ

Σας ενημερώνουμε ότι ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) θα πραγματοποιήσει την Τετάρτη 17 Αυγούστου το 5ο πότισμα των φυτών της αναδάσωσης. Για το λόγο αυτό, καλούμε τους εθελοντές που επιθυμούν να συμμετάσχουν, να βρίσκονται στις 8:00π.μ. στις εγκαταστάσεις του ΠΕΣΥΔΑΠ (Λ. Σχιστού, όπισθεν ΒΙΠΑΣ), με τον απαραίτητο εξοπλισμό (καπέλο, γυαλιά ηλίου, νερό κ.α.)

Πέραμα, 01.03.2013

Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας Πειραιά προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συμβουλευτική προς Εργοδότες (mentoring)», στα πλαίσια της πράξης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ», που υλοποιείται από την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΟΔΟΣ, στην οποία συμμετέχει ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας – Πειραιά ως εταίρος», ενδεικτικού προϋπολογισμού ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (5.000,00€),συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.

Οι υπηρεσίες αφορούν στα ακόλουθα:

Συμμετοχή στην επιλογή εργοδοτών

Συμμετοχή στον σχεδιασμό, επικοινωνία, δικτύωση και συνεργασία για την επιλογή δυνητικών εργοδοτών για την στήριξη και προώθηση στην απασχόληση ατόμων από την ομάδα στόχου του Σχεδίου, αλλά και την ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας και την ανάδειξη νέων πεδίων βιώσιμης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

10 Ομαδικές συνεδρίες σε 4 group των 3 δηλαδή 12 επιχειρήσεις από τις 24

Συμμετοχή στην υλοποίηση στοχευμένων δράσεων ευαισθητοποίησης και στήριξης των δυνητικών εργοδοτών για την αμερόληπτη αντιμετώπιση ατόμων που υφίστανται διακρίσεις κατά την πρόσληψη και την επαγγελματική τους εξέλιξη (mentoring εργοδοτών, ενίσχυση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων). Ομοίως, οι ως άνω ενέργειες στοχεύουν να ενισχύσουν την αποδοχή των ατόμων αυτών από τους άλλους εργαζόμενους. Συμμετοχή στον σχεδιασμό ενός προγράμματος παροχής εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους δυνητικούς εργοδότες που θα εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον.

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν φυσικά πρόσωπα μη ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών (που υποβάλλουν κοινή προσφορά), που ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπό τους ή με την καθ’ οποιαδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την υπηρεσία την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσέλθουν στα γραφεία του ΠΕΣΥΔΑΠ στα Λακκώματα Σχιστού Περάματος την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 και ώρα 11.00 πμ, καταθέτοντας τις προσφορές τους.

Πληροφορίες παρέχονται από τον ΠΕΣΥΔΑΠ, εργάσιμες ημέρες και ώρες Διεύθυνση Λεωφόρος Σχιστού Περάματος (περιοχή ΒΙ.ΠΑ), Τ.Θ. 91299, 18702 Κερατσίνι, Πληροφορίες: κ. Κατσαντώνης Γιώργος, Τηλέφωνο 210 4015451. Αντίγραφα της μελέτης παραλαμβάνονται από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και την ημέρα της κατάθεσης των προσφορών ήτοι ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013..

                                                                                              Ο Γ.Γ. του Συνδέσμου

                                                                                              Γιώργος Κατσαντώνης

Συνεχίζονται και ολοκληρώνονται μέσα στην εβδομάδα, με χρήση βαρέων χωματουργικών μηχανημάτων, οι δράσεις ενίσχυσης της πυρασφάλειας του Όρους Αιγαλεω, όπως αποφασίστηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή του ΠΕΣΥΔΑΠ. Με τις δράσεις αυτές αποκαθίστανται οι διαβρώσεις των ορεινών δασικών δρόμων, ώστε σε περίπτωση φωτιάς να είναι προσπελάσιμοι από τα μεγάλα οχήματα της πυροσβεστικής. Ταυτόχρονα καθαρίστηκαν από μπάζα και ογκώδη αντικείμενα σε διάφορες περιοχές (αναμεσα τους τα πάρκιν της λεωφόρου Σχιστού). Οι δράσεις αυτές του ΠΕΣΥΔΑΠ μαζί με τις άλλες που προηγήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη (αποψιλώσεις, τοποθέτηση νέων δεξαμενών, επισκευή των παλαιών, ενίσχυση του αυτόνομου συστήματος επικοινωνίας, ενημέρωση του κοινού, πυροφυλάκια, περίπολα κλπ) θωρακίζουν το Όρος Αιγάλεω, πολύτιμο και τελευταίο φυσικό απόθεμα της ευρύτερης περιοχής.

Ο Πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρ. Γουρδομιχάλης στο περιθώριο των εργασιών που εκτελούνται, τόνισε ότι:"Για όσους αναρωτηθούν γιατί διαρκουν μέχρι τώρα οι εργασίες αυτές πρέπει να ξέρουν ότι παρά λίγο δεν θα γίνονταν λόγω παράλογων εμποδίων που έθεταν στη χρηματοδότηση των Συνδέσμων οι γραφειοκράτες. Χρειάστηκε η εντονότατη αντίδρασή μας αλλά και η προσωπική και αποτελεσματική παρέμβαση του υπουργού Παναγιώτη Κουρουμπλή που τον ευχαριστώ θερμά. Εκ μέρους του ΠΕΣΥΔΑΠ θέλω επίσης να ευχαριστήσω θερμά τους εργαζόμενούς του, ιδιαίτερα τα μέλη της ομάδας Πολιτικής Προστασίας και τον επικεφαλής τους Γιώργο Πίνη, που αγωνίζονται άλλο ένα καλοκαίρι κάτω από δύσκολες συνθήκες έχοντας συνεχή παρουσία στο βουνό".

Ο ΠΕΣΥΔΑΠ αναγνωρίζοντας το αδιέξοδο που προκαλεί στην υπηρεσία της Πολεμικής Αεροπορίας η διαχείριση του σώματος των νεκρών ζώων και στα πλαίσια των οριζόντιων συνεργασιών μεταξύ των φορέων του ευρύτερου Δημοσίου που προωθεί – σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία – παρέχει τις υπηρεσίες αποτέφρωσης για στρατιωτικούς σκύλους δωρεάν. Λαμβάνοντας υπόψη το έργο που επιτελείται από την Πολεμική Αεροπορία, ο ΠΕΣΥΔΑΠ συμβάλλει στη με σεβασμό και με περιβαλλοντική ευαισθησία αντιμετώπιση των στρατιωτικών σκύλων στο τέλος της ζωής τους, στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.