O Πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας Πειραιά προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Εργαστηριακές, Αιματολογικές, Βιοχημικές και λοιπές κτηνιατρικές εξετάσεις 2016» για το Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο Δήμων Αθήνας Πειραιά, ενδεικτικού προϋπολογισμού ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 57.790,00 πλέον του ΦΠΑ 23%. Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στα γραφεία του ΠΕΣΥΔΑΠ στα Λακκώματα Σχιστού Περάματος την Τρίτη 05/01/2016 και ώρα 10.00 π.μ. – 10:30 π.μ. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα…
ΑΔΑ: 7Ω7ΔΟΡΙΕ-ΘΕΙ Ο Πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την παροχή κτηνιατρικών και λοιπών υπηρεσιών στον ΠΕΣΥΔΑΠ ύψους 381.925,67 ευρώ πλέον ΦΠΑ για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η είσοδος στο σύστημα πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 1677/Β/2013) καθώς και του Ν.4155/2013. Ο τόπος υποβολής προσφορών…
Ο Πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας Πειραιά προκηρύσσει πρόχειρο 2ο επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια δύο (2) οχημάτων τύπου van για τον ΠΕΣΥΔΑΠ» ενδεικτικού προϋπολογισμού Εξήντα χιλιάδων Ευρώ (60.000,00 €) με το ΦΠΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στα γραφεία του ΠΕΣΥΔΑΠ στα Λακκώματα Σχιστού Περάματος την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 10.30 πμ – 11.00 πμ. (ώρα λήξης της υποβολής προσφορών), ενώπιον…
Ο Πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας Πειραιά προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια δύο (2) οχημάτων τύπου van για τον ΠΕΣΥΔΑΠ» ενδεικτικού προϋπολογισμού Εξήντα χιλιάδων Ευρώ (60.000,00 €) με το ΦΠΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στα γραφεία του ΠΕΣΥΔΑΠ στα Λακκώματα Σχιστού Περάματος την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 10.30 πμ – 11.00 πμ. (ώρα λήξης της υποβολής προσφορών),…
Ο Πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας Πειραιά προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια δύο (2) οχημάτων τύπου van για τον ΠΕΣΥΔΑΠ» ενδεικτικού προϋπολογισμού Εξήντα χιλιάδων Ευρώ (60.000,00 €) με το ΦΠΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στα γραφεία του ΠΕΣΥΔΑΠ στα Λακκώματα Σχιστού Περάματος την Τρίτη 21 Ιουλίου 2015 και ώρα 10.30 πμ – 11.00 πμ. (ώρα λήξης της υποβολής προσφορών), ενώπιον…
Δευτέρα, 08 Ιουνίου 2015 17:05

Σχετικά με την πυρκαγιά στο ΚΔΑΥ

Την έντονη ανησυχία της για τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία εκφράζει η διοίκηση του ΠΕΣΥΔΑΠ σχετικά με την πυρκαγιά που ξέσπασε στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Οι εκπομπές από την καύση πλαστικών και αγνώστου προέλευσης υλικών περιέχουν εξαιρετικά  επικίνδυνες και τοξικές ουσίες Ο Πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρηγόρης Γουρδομιχάλης τόνισε σχετικα ότι: "Ζητάμε άμεση κατάσβεση και απόδοση ευθυνών για το περιβαλλοντικό έγκλημα που συντελείται . Το γεγονός θα μπορούσε να αποφευχθεί αν οι υπεύθυνοι έκαναν σωστά την δουλειά τους. Απαιτούμε να διενεργούνται ουσιαστικοί έλεγχοι στην λειτουργία των ΚΔΑΥ".
Ο Πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού, ενδεικτικού προϋπολογισμού για το έτος 2015 ύψους εκατό τριάντα μία χιλιάδες διακόσια τριάντα Ευρώ και μηδέν έξι λεπτά (131.230,06 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά.   Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία είκοσι πέντε (25) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης αυτής στο…