Κυριάκος Αρμέντζος

Ο Κυριάκος Αρμέντζος είναι ο ειδικός συνεργάτης του Προέδρου του ΠΕΣΥΔΑΠ σε θέματα σχετικά με την οικονομική διαχείριση (διπλογραφικό σύστημα, σύνταξη προϋπολογισμών - ισολογισμών, μισθοδοσία υπαλλήλων, εντάλματα πληρωμών, γραμμάτια είσπραξης, προμηθευτές) και τη διαχείριση αποθηκευτικού υλικού. Παράλληλα, είναι ο συντονιστής του Διαδημοτικού Κέντρου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΔΙΚΕΠΑΖ).

Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου  Αθηνών. Προσφέρει από το 2005 τις υπηρεσίες του στον ΠΕΣΥΔΑΠ. Από το 1992 – 2005 εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα με κύρια αντικείμενα τα ακόλουθα: (α) Υπεύθυνος αποθήκης και της εμπορικής  διαχείρισης, (β) Υπεύθυνος παραγγελιών – προμηθειών εμπορευμάτων αποθήκης από προμηθευτές του εσωτερικού και του εξωτερικού, (γ) Παραλαβή και έλεγχος εμπορευμάτων, (δ) Λογιστική και φυσική τήρηση αποθεμάτων, (ε) Εκτέλεση απογραφών, διακίνηση υλικών, καταχώρηση – κοστολόγηση – αποτίμηση υλικών και (στ) Λογιστική τήρηση αποθήκης – εμπορευμάτων και αποθήκης παγίων, πάγια τρίτων, και έλεγχος των υποκαταστημάτων της εταιρείας στον ελλαδικό χώρο.