Δημήτρης Μπανούσης

D Banousis cvΟ Δημήτρης Μπανούσης είναι ο ειδικός σύμβουλος του Προέδρου του ΠΕΣΥΔΑΠ με αντικείμενο την περιβαλλοντική πολιτική και τη σχεδίαση, υλοποίηση και παρακολούθηση ευρωπαϊκών αναπτυξιακών προγραμμάτων. Είναι διπλωματούχος μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, αριστούχος του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στην Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη (Πρόγραμμα JeanMonnet) και Υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου.

Από το 2007 είναι μέλος του Τεχνικού Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, ενώ από το 2009 -2012 μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης του Τεχνικού Επαγγελματικού Επιμελητηρίου. Η Επιτροπή είναι το αρμόδιο επιστημονικό όργανο για την εξέταση τεχνικών θεμάτων περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης σε πανελλήνια κλίμακα. Από το 2015 ανήκει στο ερευνητικό προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου.

Με διεθνή εμπειρία σε πολλές χώρες της ΕΕ και εκτός ΕΕ έχει διατελέσει projectmanager και επιστημονικός συνεργάτης σε σχέδια που υποστηρίζονται από χρηματοδοτικούς μηχανισμούς της ΕΕ και της Ελλάδας (HORIZON 2020, URBACT, MED, Erasmus+, EuropeforCitizens, «ΘΗΣΕΑΣ», κα). Τέλος, έχει διατελέσει επιστημονικός υπεύθυνος σε μια σειρά εταιρικών συμπράξεων που παρέχουν περιβαλλοντικές και κοινωνικές υπηρεσίες σε πολίτες και ενισχύθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.